Обрати сторінку

Вчора у коледжі відбулося останнє у 2023 році засідання Школи педагогічної майстерності, де присутні викладачі мали змогу послухати цікаві доповіді своїх колег.

Викладач циклової комісії з комп’ютерної інженерії та інформаційної безпеки Іван СТЕХНОВИЧ презентував тему “Новітні технології дистанційного навчання. Мобільні платформи в освіті”, яка присвячена огляду інноваційних технологій у сфері дистанційного навчання, зокрема, на мобільних платформах як ключовому інструменті цього процесу. Дослідження відстежує розвиток цих технологій і їхній вплив на сучасну освітню парадигму. Перш за все, було проаналізовано роль мобільних платформ у забезпеченні доступу до освіти для широкого кола користувачів. Також висвітлено їхню важливість у створенні гнучких інструментів для навчання, що дозволяють отримувати знання в будь-якому місці та часі. Далі було розглянуто інструментарій для реалізації асинхронного режиму дистанційного навчання, а саме Bandicam, Screencast-o-matic, OBS studio, World wall, LearningApps.

Хочеться зазначити, що викладач активно впроваджує і використовує сучасні інформаційні технології в навчальному процесі.

Викладачем циклової комісії з права Олегом ОНИСЬКІВИМ було представлено доповідь на тему “Впровадження елементів патріотичного виховання в курс підготовки фахового молодшого бакалавра”.

Визначили, що національно-патріотичне виховання є гармонійною складовою загального виховного процесу підростаючого покоління, що формується на прикладах історії становлення державності, поваги до національних символів, героїчних вчинків наших громадян, готовності захищати сувернітет і територіальну цілісність країни.

Сьогодні патріотичне виховання особистості набуває особливої значущості. Патріотизм проявляється у готовності української молоді відстоювати незалежність своєї держави.  Саме молоде покоління забезпечує соціальну мобільність суспільства та постає джерелом ініціативи та вдосконалення всіх сфер суспільного життя. Їй належить особлива відповідальність за подальшу долю країни.

На заклади освіти покладено важливу місію за впровадження у навчальний процес різних форм та методів національно-патріотичного виховання, зокрема, на заняттях соціально-гуманітарних дисциплін, а також залучення молоді в позавдиторній виховній діяльності.

Викладач виокремив такі ефективні форми патріотичного виховання, як: читацькі конференції, як спосіб пропагування наукової, художньої, публіцистичної літератури; літературно-мовні, краєзнавчі вікторини, де студенти беруть активну участь; круглі столи, дискусії, на яких обговорюються важливі історичні події, є можливість висловлювати свої думки, демонструвати свої знання. Також важливою є участь студентів у пошуковій історико-краєзнавчій роботі, що сприяє формуванню рис громадянина-патріота свої держави і розвиває історичну пам’ять кожного.

Більшість із форм викладач успішно використовує у своїй професійній діяльності, активно залучаючи студентів коледжу.

Дякуємо колегам за те, що поділились своїми знаннями та досвідом, які стануть добрим ґрунтом для збагачення професійної діяльності кожного учасника засідання.