Обрати сторінку

Організаційна структура коледжу

Для вирішення основних питань, що стосуються діяльності коледжу діє педагогічна рада, яка є колегіальним органом управління, склад якого щорічно затверджується наказом директора коледжу.

Для вирішення поточних питань діяльності коледжу утворені робочі органи – адміністративна рада, методична рада, приймальна комісія, стипендіальна комісія, тарифікаційна комісія.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування коледжу є загальні збори трудового колективу, включаючи виборних представників з числа студентів, які навчаються у коледжі.