Обрати сторінку

Бібліотека

Загальна інформація про бібліотеку

Основним джерелом інформаційного забезпечення ВСП «Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ» є бібліотека, фонд якої сформовано відповідно до потреб освітнього процесу, що забезпечує систематичне та якісне інформаційно-бібліографічне обслуговування студентів та педагогічних працівників.

Бібліотека коледжу включає: абонемент, читальний зал на 40 посадкових місць, бібліографічний відділ. Загальна площа бібліотеки становить 97,9 м2.

Загальний фонд бібліотеки становить 11540 примірників наукової та навчально-методичної літератури, зокрема 3290 примірників, економічної – 4500, правової – 2420, літературознавчої, мовознавчої – 980, художньої – 350. Кількість фахових періодичних видань відповідає нормативним вимогам.

Бібліотека оснащена копіювальною та комп’ютерною технікою з метою використання студентами та викладачами коледжу. Є можливість доступу до мережі Інтернет як джерела інформації.

Бібліотечні фонди щорічно поповнюються навчальною, науковою літературою та фаховими періодичними виданнями.

Всі учасники освітнього процесу коледжу мають можливість користуватися електронними джерелами науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного університету нафти і газу. Електронний каталог є одним із головних інформаційних ресурсів бібліотеки і складовою частиною віртуального обслуговування.