Обрати сторінку

Циклова комісія з комп’ютерної інженерії

Циклова комісія з комп’ютерної інженерії створена на основі рішення Педагогічної ради Калуського коледжу економіки права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (протокол №1 від 02 вересня 2014 року). У зв’язку зі створенням циклової комісії до її штату було введено 4 викладачі, що забезпечували викладання фахових навчальних дисциплін.

Сьогодні тут працюють такі викладачі:

1. КОНЕВИЧ Назарій Миколайович, спеціаліст вищої категорії 

2. КРАЙКІВСЬКА Тетяна Миколаївна, спеціаліст першої категорії

3. СВЯТКЕВИЧ Наталія Володимирівна (за сумісництвом), спеціаліст вищої категорії

4. СТЕХНОВИЧ Іван Степанович, спеціаліст першої категорії 

5. ЛУЩ Іван Дмитрович, спеціаліст

Головою циклової комісії призначений викладач КОНЕВИЧ Назарій Миколайович.

Циклова комісія з комп’ютерної інженерії забезпечує викладання профільних навчальних дисциплін для студентів денної форми навчання, а саме: «Алгоритми та методи обчислень», «Архітектура комп’ютерів», «Організація баз даних», «Комп’ютерна логіка», «Комп’ютерні системи та мережі», «Комп’ютерна схемотехніка», «Комп’ютерна електроніка», «Периферійні пристрої», «Основи програмної інженерії», «Програмування», «Програмне забезпечення», «Технічне обслуговування ЕОМ», «Операційні системи», «Інженерна і комп’ютерна графіка», «Дискретна математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Системне програмування», «Інформаційні системи і технології у фінансово кредитних установах», «Комп’ютерні технології в юридичній діяльності», «Інформатика», «Технології (вступ до спеціальності)», «Основи інформатики і обчислювальної техніки», «Інформатика і комп’ютерна техніка».

До навчального процесу залучені навчально-методичні та інформаційні матеріали, над розробкою та удосконаленням яких постійно працюють викладачі циклової комісії з комп’ютерної інженерії.

В цикловій комісії сформувалася молода наукова школа в галузі програмування, інженерної  та комп’ютерної графіки. Циклова комісія активно залучає до наукової роботи і студентів коледжу. Зокрема, у коледжі працює студентське творчо-пошукове товариство, однією із секцій якого є «Web-програмування», науковими керівниками якого є Крайківська Т.М. та Святкевич Н.В.

Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» мають змогу проходити практику в IT-компаніях, що дозволяє їм застосувати свої знання на практиці та оволодіти навичками роботи.

Контактна інформація:

м. Калуш
вул. Молодіжна, 7
Івано-Франківська область, 77300 
Телефон: (03472) 6-18-08, 6-18-10 
Факс: (03472) 6-18-10
E-mail: kollege_if@ukr.net

Лінки

© 2021  ВСП "Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ"

 Усi права захищенi.