Обрати сторінку

Ліцензія

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері

фахової передвищої освіти