Обрати сторінку

Тематика курсових робіт – Право

 

Тематика курсових робіт 
з навчальної дисципліни «Адміністративне право»
для студентів 3 курсу денної форми навчання
спеціальності 5.03040101 “Правознавство”
ККЕПІТ ІФНТУНГ
на 2015-2016 н. р.

1. Адміністративний договір: поняття, ознаки, класифікація, укладення.
2. Адміністративно-правовий статус фізичних осіб в Україні.
3. Адміністративна правосуб’єктність юридичних осіб в Україні.
4. Правозастосовна діяльність адміністративних судів в Україні.
5. Виконавче провадження в Україні: поняття, правова природа, стадії.
6. Конфліктні адміністративні провадження: поняття, класифікація, види.
7. Адміністративні суди в Україні: система, юрисдикція та підсудність.
8. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
9. Забезпечення адміністративного позову.
10. Аналогія закону та аналогія права в адміністративному судочинстві.
11. Державна виконавча служба в Україні як суб’єкт адміністративного права.
12. Адміністративні процедури: поняття, правова природа, особливості, види.
13. Ліцензування як адміністративно-правовий інститут.
14. Адміністративно-правовий статус іноземців в Україні.
15. Адміністративна юстиція в Україні: історія та сучасність.
16. Адміністративні правовідносини: поняття, ознаки, класифікація та види.
17. Принципи організації та функціонування державної служби в Україні.
18. Письмове та скорочене адміністративні провадження, їх загальна характеристика.
19. Місцеве самоврядування в Україні.
20. Управління наукою і освітою в Україні в світлі чинного законодавства.
21. Управління закордонними справами в Україні.
22. Дисциплінарне провадження в адміністративному праві.
23. Державна служба в Україні: правове регулювання.
24. Контроль щодо органів виконавчої влади з боку інших гілок влади.
25. Адміністративні послуги, що надаються публічною адміністрацією. 
26. Нагляд як спосіб забезпечення законності у публічному адмініструванні.
27. Реалізація виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях.
28. Управління обороною України, організаційно-правові засади, повноваження і система органів військового управління.
29. Управління у сфері соціального захисту населення.
30. Управління культурою та мистецтвом.

 

Тематика курсових робіт 
з навчальної дисципліни «Адміністративне право»
для студентів 3 курсу денної форми навчання
спеціальності 5.03040101 “Правознавство”
ККЕПІТ ІФНТУНГ
на 2015-2016 н. р.

1. Адміністративний договір: поняття, ознаки, класифікація, укладення.
2. Адміністративно-правовий статус фізичних осіб в Україні.
3. Адміністративна правосуб’єктність юридичних осіб в Україні.
4. Правозастосовна діяльність адміністративних судів в Україні.
5. Виконавче провадження в Україні: поняття, правова природа, стадії.
6. Конфліктні адміністративні провадження: поняття, класифікація, види.
7. Адміністративні суди в Україні: система, юрисдикція та підсудність.
8. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
9. Забезпечення адміністративного позову.
10. Аналогія закону та аналогія права в адміністративному судочинстві.
11. Державна виконавча служба в Україні як суб’єкт адміністративного права.
12. Адміністративні процедури: поняття, правова природа, особливості, види.
13. Ліцензування як адміністративно-правовий інститут.
14. Адміністративно-правовий статус іноземців в Україні.
15. Адміністративна юстиція в Україні: історія та сучасність.
16. Адміністративні правовідносини: поняття, ознаки, класифікація та види.
17. Принципи організації та функціонування державної служби в Україні.
18. Письмове та скорочене адміністративні провадження, їх загальна характеристика.
19. Місцеве самоврядування в Україні.
20. Управління наукою і освітою в Україні в світлі чинного законодавства.
21. Управління закордонними справами в Україні.
22. Дисциплінарне провадження в адміністративному праві.
23. Державна служба в Україні: правове регулювання.
24. Контроль щодо органів виконавчої влади з боку інших гілок влади.
25. Адміністративні послуги, що надаються публічною адміністрацією. 
26. Нагляд як спосіб забезпечення законності у публічному адмініструванні.
27. Реалізація виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях.
28. Управління обороною України, організаційно-правові засади, повноваження і система органів військового управління.
29. Управління у сфері соціального захисту населення.
30. Управління культурою та мистецтвом.