Обрати сторінку

Право

Циклова комісія з права створена на основі рішення Педагогічної ради Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (протокол № 1 від 02 вересня 2014 року). У зв’язку із створенням циклової комісії до її штату було введено 4 викладачів, що забезпечували викладання спеціалізованих навчальних дисциплін. Головою циклової комісії призначений викладач КОРОЛЬВ Віктор Володимирович.

Сьогодні тут працює п’ятеро штатних викладачів – Лілія Антонівна БОДНАР, Христина Іванівна ІВАСІВ, Віктор Володимирович КОРОЛЬОВ, Тарас Романович КОБЗАН, Оксана Павлівна РОМАНІВ та один сумісник. За сумісництвом спеціалізовані дисципліни викладає Олег Григорович ОНИСЬКІВ, який працює на посаді помічника судді в Калуському міськрайонному суді Івано-Франківської області.

Циклова комісія з права забезпечує викладання профільних навчальних дисциплін для студентів денної форми навчання, а саме: «Аграрне право», «Адміністративне право», «Господарське право», «Державне будівництво і місцеве самоврядування України», «Діловодство в юридичній практиці», «Екологічне право», «Конституційне право зарубіжних країн», «Конституційне право України», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Міжнародне приватне право», «Основи римського цивільного права», «Ораторське мистецтво», «Організація судових та правоохоронних органів», «Організація юридичної служби в суспільному виробництві», «Правознавство», «Судочинство в господарських судах», «Теорія держави і права», «Трудове право», «Фінансове право», «Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес», «Юридична деонтологія».

До навчального процесу залучені навчально-методичні та інформаційні матеріали, над розробкою та удосконаленням яких постійно працюють викладачі циклової комісії з правознавства.

Одночасно з навчально-методичним забезпеченням нормативних курсів, викладацький колектив чітко визначився з основними напрямками наукових досліджень. Наукова діяльність здійснюється викладачами відповідно до затвердженої науково-дослідної теми циклової комісії: «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства України: питання теорії та практики» (протокол № 1 від 02 вересня 2015 року).

Студенти-правники, у рамках навчального процесу, мають можливість відвідувати судові засідання у Калуському міськрайонному суді Івано-Франківської області. Під час розгляду різних категорій справ майбутні молодші спеціалісти ознайомлюються із судовим процесом й на практиці можуть закріпити теоретичні знання, які отримали під час вивчення юридичних дисциплін. Такі заходи є дуже корисними для студентів, адже допомагають зміцнити і поглибити відчуття особистої відповідальності за якість опанування юридичної професії. Тільки в межах поєднання теорії та практики відбувається професійне зростання правника, підвищується його правова культура і свідомість.

Контактна інформація:

м. Калуш
вул. Молодіжна, 7
Івано-Франківська область, 77300 
Телефон: (03472) 6-18-08, 6-18-10 
Факс: (03472) 6-18-10
E-mail: kollege_if@ukr.net

Лінки

© 2019 Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ. Усi права захищенi.