Обрати сторінку

Циклова комісія з права

Циклова комісія з права створена на основі рішення Педагогічної ради Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (протокол № 1 від 02 вересня 2014 року).

До складу циклової комісії входять 4 штатних викладачі та 1 викладач-сумісник, що забезпечують викладання фахових навчальних дисциплін: 

1. БОДНАР Лілія Антонівна, спеціаліст вищої категорії; 

2. БЕРДАН Мар’яна Володимирівна, спеціаліст другої категорії;

3. ІВАСІВ Христина Іванівна, спеціаліст другої категорії;   

4. РОМАНІВ Оксана Павлівна, спеціаліст першої категорії;  

5. ОНИСЬКІВ Олег Григорович (за сумісництвом), спеціаліст вищої категорії.

Головою циклової комісії призначена викладач РОМАНІВ Оксана Павлівна, спеціаліст першої категорії.

Циклова комісія з права забезпечує викладання фахових навчальних дисциплін для студентів денної форми навчання, а саме: «Аграрне право», «Адміністративне право», «Господарське право», «Державне будівництво і місцеве самоврядування України», «Діловодство в юридичній практиці», «Екологічне право», «Конституційне право зарубіжних країн», «Конституційне право України», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Міжнародне приватне право», «Основи римського цивільного права», «Ораторське мистецтво», «Організація судових та правоохоронних органів», «Організація юридичної служби в суспільному виробництві», «Правознавство», «Судочинство в господарських судах», «Теорія держави і права», «Трудове право», «Фінансове право», «Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес», «Юридична деонтологія».

 До навчального процесу залучені навчально-методичні та інформаційні матеріали, над розробкою та удосконаленням яких постійно працюють викладачі циклової комісії з правознавства.

Одночасно з навчально-методичним забезпеченням нормативних курсів, викладацький колектив чітко визначився з основними напрямками наукових досліджень. Наукова діяльність здійснюється викладачами відповідно до затвердженої науково-дослідної теми циклової комісії: «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства України: питання теорії та практики».

Студенти-правники у рамках навчального процесу, мають можливість відвідувати судові засідання у Калуському міськрайонному суді Івано-Франківської області. Під час розгляду різних категорій справ майбутні фахівці ознайомлюються із судовим процесом й на практиці можуть закріпити теоретичні знання, які отримали під час вивчення юридичних дисциплін. Такі заходи є дуже корисними для студентів, адже допомагають зміцнити і поглибити відчуття особистої відповідальності за якість опанування юридичної професії. Тільки в межах поєднання теорії та практики відбувається професійне зростання правника, підвищується його правова культура і свідомість.

Контактна інформація:

м. Калуш
вул. Молодіжна, 7
Івано-Франківська область, 77300 
Телефон: (03472) 6-18-08, 6-18-10 
Факс: (03472) 6-18-10
E-mail: kollege_if@ukr.net

Лінки

© 2021  ВСП "Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ"

 Усi права захищенi.