Обрати сторінку

Циклова комісія з менеджменту

Циклова комісія з менеджменту створена на основі рішення Педагогічної ради Калуського коледжу економіки права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (протокол № 1 від 02 вересня 2014 року).

В умовах економіки ринкового типу й радикальної перебудови системи управління економікою особливо загострена проблема забезпечення підприємств професіоналами з питань управління, тобто менеджерами. Саме на підготовку таких спеціалістів орієнтована спеціальність «Менеджмент». Основна мета підготовки таких фахівців – це подолання протиріччя між потребами сучасного управління й низьким рівнем професіоналізму, який ще сьогодні існує у цій сфері діяльності. Студенти спеціальності «Менеджмент» отримують весь комплекс всесторонніх знань, який дозволить професійно вирішувати всі проблеми, які виникають перед сучасною економікою. Випускники даної спеціальності знайдуть в майбутньому своє місце на ринку праці. Але разом з тим у них завжди є перспектива продовження навчання.

Наші випускники продовжують здобувати вищу освіту за скороченим терміном у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Циклова комісія з організації виробництва постійно вирішує наукові, педагогічні, навчальні та просвітницькі завдання. На кожному етапі вона виконує помітну роль в житті коледжу, виступаючи провідним навчально-методичним осередком в галузі менеджменту та економічної науки в цілому. Циклова комісія з організації виробництва готує по-справжньому компетентних фахівців, які пропонуватимуть нові рішення і будуватимуть життя країни на нових засадах. До цього нас спонукає потреба інтеграції України у європейську  та світову спільноти.

Підготовка фахівців високого рівня забезпечується  постійним удосконаленням навчальних планів з урахуванням потреб життя і розвитку науки, використанням підручників нового покоління, впровадженням інтерактивних технологій у навчальний процес, а також інтеграцією освіти та практики. З метою наближення системи вищої економічної освіти до світових стандартів на цикловій комісії з організації виробництва удосконалено зміст навчального процесу; запроваджено новітні форми викладання навчальних дисциплін; удосконалено систему методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін.

Ринкові умови господарювання обумовлюють необхідність підготовки спеціалістів, здатних до сприйняття змін життя, до прагнення поповнювати знання, удосконалювати вміння та навички. Це вимагає вдосконалення  педагогічної майстерності викладачів. Адже від компетентності, рівня набутих глибоких знань менеджерів значно залежить успішне розв’язання конкретних практичних завдань, пов’язаних з удосконаленням організації виробництва на підприємствах. Саме це є орієнтиром у діяльності циклової комісії з менеджменту, у складі якої працює 7 викладачів, що мають відповідну фахову освіту.

Очолює циклову комісію з менеджменту ДЮК Оксана Михайлівна, яка викладає дисципліни «Менеджмент» та «Організація виробництва», використовує новітні педагогічні технології, велику увагу приділяє формуванню зв’язків між теорією і практикою, застосовує креативні, нестандартні методи навчання, спрямовані на активізацію розумової діяльності студентів.

Контактна інформація:

м. Калуш
вул. Молодіжна, 7
Івано-Франківська область, 77300 
Телефон: (03472) 6-18-08, 6-18-10 
Факс: (03472) 6-18-10
E-mail: kollege_if@ukr.net

Лінки

© 2019 Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ. Усi права захищенi.