Обрати сторінку

Циклова комісія з гуманітарної та природничо-математичної підготовки

Циклова комісія з гуманітарної та природничо-математичної підготовки створена рішенням Педагогічної ради Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (протокол № 1 від 02 вересня 2014 року). 

Головою циклової комісії призначена РУСКО НАДІЯ МИХАЙЛІВНА, викладач, спеціаліст вищої категорії, кандидат філософських наук.

Сьогодні до складу циклової комісії входить 15 штатних викладачів та 3 викладачі, які працюють за сумісництвом.

Циклова комісія з гуманітарної та природничо-математичної підготовки забезпечує викладання навчальних дисциплін для студентів денної форми навчання, а саме: «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Астрономія», «Біологія», «Вища математика», «Всесвітня історія», «Географія», «Діловодство», «Етика ділового спілкування», «Етика і психологія у роботі юриста», «Етика та психологія ділового спілкування», «Історія держави і права», «Історія України», «Культурологія», «Людина і світ», «Математика», «Німецька мова за професійним спрямуванням», «Німецька мова», «Основи психології», «Основи філософських знань», «Правознавство», «Світова література», «Соціологія», «Теорія електричних і магнітних кіл», «Українська мова», «Українська література», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Фізика», «Фізична культура», «Хімія».

До навчального процесу залучені навчально-методичні та інформаційні матеріали, над розробкою та удосконаленням яких постійно працюють викладачі циклової комісії з гуманітарної та природничо-математичної підготовки.

Одночасно з навчально-методичним забезпеченням нормативних курсів, викладацький колектив чітко визначився з основними напрямками наукових досліджень.

Наукова діяльність здійснюється викладачами відповідно до затвердженої науково-дослідної теми циклової комісії: «Проблеми людського розвитку: політичні, антропологічно-культурні, освітні і інтелектуально-духовні аспекти».

З метою здійснення аналізу та узагальнення результатів новітніх наукових досліджень в різних галузях науки з 2014 року при цикловій комісії з гуманітарної та природничо-математичної підготовки функціонує студентський гурток.

Контактна інформація:

м. Калуш
вул. Молодіжна, 7
Івано-Франківська область, 77300 
Телефон: (03472) 6-18-08, 6-18-10 
Факс: (03472) 6-18-10
E-mail: kollege_if@ukr.net

Лінки

© 2021  ВСП "Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ"

 Усi права захищенi.