Обрати сторінку

Викладачу

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Основними принципами атестації є відкритість, колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.
Атестація є обов’язковою.

Необхідною умовою атестації є підвищення кваліфікації педагогічних працівників у міжатестаційний період відповідно до законодавства.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АТЕСТАЦІЇ:

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про повну загальну середню освіту”

Закон України “Про фахову передвищу освіту”

Закон України “Про професійний розвиток працівників”

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2015 № 1109 “Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників”

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (зі змінами від 27.12.2019 № 1133)”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805 “Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників”

Положення про атестацію педагогічних працівників ВСП “Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ”

НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ КОЛЕДЖУ

НАКАЗ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У 2023-2024 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

НАКАЗ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У 2023-2024 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ (ПОЗАЧЕРГОВА АТЕСТАЦІЯ)

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ЗВІТ про діяльність педагогічного працівника за міжатестаційний період

До звіту обов’язково додаються підтвердні документи, які вказані у ньому — сертифікати, статті, тези доповідей конференцій, методичні вказівки, навчальні посібники тощо.

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕДЖУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕДЖУ

ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА 2024 РІК