Обрати сторінку

11 березня 2020 року викладачі циклової комісії з управління та адміністрування Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ взяли участь у засіданні круглого столу на тему: «Формування системи компетентностей у закладах освіти відповідно до сучасних вимог ринку праці».

Захід було організовано з метою обговорення актуальних питань щодо компетентісного підходу у навчанні студентів, що спрямовується на формування у майбутнього фахівця готовності ефективно використовувати потенційні можливості та ресурси для досягнення поставленої мети. Зокрема було розглянуто такі питання, як: «Шляхи формування професійних компетентностей у студентів коледжів», «Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців у процесі вивчення економічних та фінансових дисциплін», «Формування професійної компетентності майбутніх правознавців», «Формування професійної компетентності шляхом використання інноваційних технологій» та ін.

Отже, питання формування професійної компетентності майбутніх фахівців є надзвичайно актуальними, так як сучасний ринок праці потребує кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, здатних до сприйняття та використання на практиці нових наукових ідей та сучасних інноваційних методів виробництва. Все це вимагає від навчального закладу підготовки конкурентоспроможного молодого фахівця.

Учасники круглого столу дійшли висновку, що сучасна економіка потребує наявності у майбутнього фахівця не лише професійних знань і навичок швидкого оволодіння новітніми інформаційними технологіями, але й уміння прогнозувати та орієнтуватися в складних суспільно-виробничих ситуаціях, приймати правильні управлінські рішення.