Обрати сторінку

Вчора у ВСП «Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ» в режимі онлайн відбулося засідання Школи педагогічної майстерності, в якому взяли участь педагогічні працівники коледжу.

💢 Викладач циклової комісії з гуманітарної та природничо-математичної підготовки Леся Юріївна Козак доповідала на тему: «Період юнацтва і дорослості та їх психологічні особливості». Викладач багато розповіла про особливості підліткового віку, про кризовий період у підлітків. Наголосила, що юність – надзвичайно важливий період у житті кожної людини, бо саме тоді відбувається становлення людини як особистості. Також дуже важливим кроком у цьому періоді має стати для кожного підлітка професійне самовизначення, результатом якого стане вибір майбутньої професії.

💢 З доповіддю на тему «Правова культура сучасного педагога та її вплив на формування громадянської позиції студента» виступила викладач циклової комісії права Христина Іванівна Івасів, яка наголосила про основні аспекти правовиховної роботи навчального закладу та важливість формування у студентів культури поведінки. Бо саме рівень розвитку України як правової держави залежить від сформованості правової культури і правової свідомості кожного члена суспільства.

💢 У своїй доповіді «Інноваційні форми взаємозв’язку викладача і студента» викладач циклової комісії з комп’ютерної інженерії Іван Степанович Стехнович розповів про переваги взаємозв’язку студента та викладача за допомогою дистанційних технологій та можливості використання середовища LabVIEW у навчальному процесі. Цікавим є те, що LabVIEW у лабораторному практикумі дозволяє створювати й використовувати різноманітні прилади. Також у середовищі поєднані можливості проведення віртуальних віддалених вимірювань на реальних об’єктах із широкими можливостями імітаційного моделювання.

Наприкінці засідання виступила завідувач навчально-методичного кабінету коледжу Леся Володимирівна Савіцька, яка подякувала викладачам за цікаві і змістовні доповіді та побажала всім учасникам подальшої успішної діяльності.