Обрати сторінку

В рамках відзначення Днів науки в Україні, 17 травня 2021 року на базі Відокремленого структурного підрозділу «Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу» відбулася І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ».

Інтернет-конференцію було організовано з метою всебічного обговорення найважливіших питань освітньої, наукової сфери в умовах сучасних викликів, виявлення проблем та подальших перспектив розвитку у цих напрямках, а також для налагодження контактів між учасниками конференції для подальшої співпраці.

У конференції взяли участь понад 50 учасників від закладів вищої та фахової передвищої освіти України, які представили свої дослідження за такими тематичними напрямами:

1. Формування світогляду підростаючого покоління на основі природничо-гуманітарного навчання.

2. Менеджмент як основа ефективної управлінської діяльності.

3. Розвиток фінансової системи України в умовах цифрової економіки.

4. Проблеми і тенденції розвитку підприємництва в сучасних умовах господарювання.

5. Правова культура в умовах сьогодення.

6. Використання сучасних інформаційних технологій в освіті.

За результатами конференції підготовлено електронний збірник тез доповідей, також всі учасники отримали сертифікати.

Організаційний комітет висловлює щиру вдячність учасникам конференції за активну участь і сподівається на подальшу плідну співпрацю!