Обрати сторінку

29 березня у ВСП “Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ” відбулося засідання атестаційної комісії І рівня, на якому було підбито підсумки діяльності 7 педагогічних працівників закладу освіти за міжатестаційний період — визначено відповідність займаним посадам та присвоєно відповідні кваліфікаційні категорії.

Засідання  атестаційної комісії проходило на засадах відкритості та колегіальності, гуманного та об’єктивного ставлення до педагогів, які атестувалися, враховуючи всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності. Рішення приймалися членами атестаційної комісії шляхом відкритого голосування.

Атестація педагогічних працівників завжди є стимулом для підвищення рівня професійної майстерності педагогів, ефективності освітнього процесу задля важливої мети – забезпечення  всебічного розвитку здобувачів освіти, їх інтелектуальних, творчих здібностей, формування у них необхідних професійних компетентностей.

Вітаємо колег з успішним подоланням чергової сходинки особистісного і професійного зростання. Бажаємо міцного здоров’я, наснаги, творчих здобутків у подальшій педагогічній діяльності!