Технічна підтримка: Артем Молотов Адреса сайта: www.kkepit-nung.if.ua
Додати в обране
 • 1 2

  Циклова комісія з правознавства

  АвторАвтор: Oleksandr Опубліковано: 07.12.2015
  Циклова комісія з правознавства створена на основі рішення Педагогічної ради Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (протокол № 1 від 02 вересня 2014 року). У зв’язку із створенням циклової комісії до її штату було введено 4 викладачів, що забезпечували викладання спеціалізованих навчальних дисциплін. Головою циклової комісії призначений викладач ДОЛИНКА Орест Антонович.

  Сьогодні тут працює троє штатних викладачів – Лілія Антонівна БОДНАР, Христина Іванівна ІВАСІВ, Орест Антонович ДОЛИНКА, та двоє сумісників. За сумісництвом спеціалізовані дисципліни викладають заступник директора з навчальної роботи Віктор Володимирович КОРОЛЬОВ, а також Олег Григорович ОНИСЬКІВ, який працює на посаді помічника судді в Калуському міськрайонному суді Івано-Франківської області.

  Циклова комісія з правознавства забезпечує викладання профільних навчальних дисциплін для студентів денної форми навчання, а саме: «Аграрне право», «Адміністративне право», «Господарське право», «Державне будівництво і місцеве самоврядування України», «Діловодство в юридичній практиці», «Екологічне право», «Конституційне право зарубіжних країн», «Конституційне право України», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Міжнародне приватне право», «Основи римського цивільного права», «Ораторське мистецтво», «Організація судових та правоохоронних органів», «Організація юридичної служби в суспільному виробництві», «Правознавство», «Судочинство в господарських судах», «Теорія держави і права», «Трудове право», «Фінансове право», «Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес», «Юридична деонтологія».
  Циклова комісія з правознавства

  До навчального процесу залучені навчально-методичні та інформаційні матеріали, над розробкою та удосконаленням яких постійно працюють викладачі циклової комісії з правознавства.

  Одночасно з навчально-методичним забезпеченням нормативних курсів, викладацький колектив чітко визначився з основними напрямками наукових досліджень. Наукова діяльність здійснюється викладачами відповідно до затвердженої науково-дослідної теми циклової комісії: «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства України: питання теорії та практики» (протокол № 1 від 02 вересня 2015 року).

  З метою здійснення аналізу та узагальнення результатів новітніх наукових досліджень в різних галузях юридичної науки з 2014 року у цикловій комісії з правознавства функціонує науковий семінар. На його засіданнях обговорюються дисертаційні роботи, захищені в поточному календарному році, а також заслуховуються питання стану наукової роботи викладачів.

  В цикловій комісії сформувалася молода наукова школа в галузі адміністративного, цивільного, сімейного, трудового, господарського та кримінального права, а також цивільного, господарського й кримінального процесів. Циклова комісія активно залучає до наукової роботи і студентів коледжу. Зокрема, у коледжі працює студентське творчо-пошукове товариство, однією із секцій якого є секція «Актуальні проблеми юриспруденції», науковими керівниками якого є Долинка О. А. та Корольов В. В. Під керівництвом викладачів, студенти беруть активну участь у підготовці виступів на наукових регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, що проводяться на території України та за кордоном.

  Студенти-правники, у рамках навчального процесу, мають можливість відвідувати судові засідання у Калуському міськрайонному суді Івано-Франківської області. Під час розгляду різних категорій справ майбутні молодші спеціалісти ознайомлюються із судовим процесом й на практиці можуть закріпити теоретичні знання, які отримали під час вивчення юридичних дисциплін. Такі заходи є дуже корисними для студентів, адже допомагають зміцнити і поглибити відчуття особистої відповідальності за якість опанування юридичної професії. Тільки в межах поєднання теорії та практики відбувається професійне зростання правника, підвищується його правова культура і свідомість.

  Циклова комісія з правознавства існує тільки один рік, однак за цей час її працівниками підготовлені та опубліковані наукові доробки, налагоджені тісні зв’язки із вітчизняними вищими навчальними закладами не тільки Прикарпаття, але й таких міст як Київ та Одеса. На майбутнє викладацьким колективом визначено амбітну мету – створити юридичну клініку в структурі коледжу, основним завданням якої буде захист прав та законних інтересів фізичних осіб. Окрім того, майбутні випускники коледжу – студенти 3 і 4 курсів, будуть мати можливість оволодіти практичними навичками і вміннями, які є вкрай сьогодні необхідними для професійного, високоосвіченого юриста.
  КОРОЛЬОВ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

  заступник директора з навчальної роботи,
  викладач циклової комісії з правознавства


  Автобіографія: Корольов Віктор ВолодимировичНародився 28 лютого 1981 року в м. Калуші.

  Навчався в Калуській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 (нині Калуський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10-ліцей» Калуської міської ради Івано-Франківської області).

  Вищу освіту здобув навчаючись в Юридичному інституті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», який закінчив в 2006 році й отримав диплом магістра за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста, викладача права.

  У 2004 році працював старшим державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Калуського міського управління юстиції.

  У період з жовтня 2006 року до травня 2008 року працював лаборантом кафедри цивільного та господарського права і процесу імені професора Є. Г Пушкаря, кафедри теорії та історії держави і права, кафедри кримінального права і процесу, викладачем кафедри теорії та історії держави і права, кафедри цивільного та господарського права і процесу імені професора Є. Г. Пушкаря Західноукраїнського економіко-правничого університету.

  З вересня 2008 року до вересня 2013 року працював асистентом, викладачем кафедри цивільного права і процесу та кафедри судочинства Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

  З листопада 2013 року до березня 2014 року працював завідувачем навчального відділу Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету.

  З березня 2014 року до червня 2014 року працював викладачем Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету.

  З вересня 2014 року працює викладачем Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

  З вересня 2014 року до серпня 2015 року викладач кафедри адміністративних та цивільно-правових дисциплін Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ (за сумісництвом).

  З вересня 2015 року працює на посаді заступника директора з навчальної роботи Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

  Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Теорія держави і права», «Фінансове право», «Юридична деонтологія».

  Коло наукових інтересів: цивільне право; цивільний процес; адміністративне право; адміністративний процес; конституційне процесуальне право; виконавче провадження.

  Автор понад 65 наукових та науково-методичних праць, зокрема, 55 наукових праць, з них 17 наукових праць, надрукованих у фахових юридичних виданнях та 8 науково-методичних розробок.

  Здобувач кафедри судочинства Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника для здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» на тему: «Забезпечення позову у цивільному процесі: теорія і практика». Науковий керівник дисертації – Фурса С. Я., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  Народився 22 січня 1990 року у с. Сілець, Тисменицького району, Івано-Франківської області.
  У 2005 році закінчив з відзнакою Сілецьку загальноосвітню школу I-II ступенів.

  З 2005 по 2008 р.р. навчався в Івано-Франківському державному коледжі технологій і бізнесу, по спеціальності “Біржова діяльність”.

  З 2008 по 2012 р.р. навчався в Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника, за спеціальністю “Маркетинг”, та здобув кваліфікацію магістра з маркетингу, викладача економіки (з відзнакою).

  З вересня 2012 р. до сьогоднішнього дня працює в Івано-Франківському державному коледжі технологій та бізнесу, на посаді викладача циклової комісії фінансово-економічних дисциплін.

  Зарахований з 01 листопада 2013 року на навчання до аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Тема дисертаційного дослідження: «Формування порогових значень фінансово-економічних показників». Науковий керівник дисертації – Синиця С.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту.

  З вересня 2014 р. до сьогоднішнього дня працює на посаді викладача Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

  Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Державне будівництво і місцеве самоврядування України».

  Коло наукових інтересів: економічна безпека регіону.
  БОДНАР ЛІЛІЯ АНТОНІВНА

  викладач циклової комісії з правознавства

  Автобіографія: Боднар Лілія АнтонівнаНародилась 29 січня 1982 року в м. Калуші.

  Навчалась у Калуській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, закінчила у 1999 році з відзнакою.

  Вищу освіту здобула, навчаючись в Юридичному інституті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», який закінчила в 2004 році й отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста, викладача права.

  У період з лютого 2005 року до вересня 2014 року працювала в ПАТ КБ «ПриватБанк».

  З вересня 2014 року працює викладачем Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

  Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Аграрне право», «Господарське право», «Екологічне право», «Ораторське мистецтво», «Організація юридичної служби в суспільному виробництві», «Судочинство в господарських судах», «Трудове право».

  Коло наукових інтересів: господарське право; трудове право.
  1 2