Технічна підтримка: Артем Молотов Адреса сайта: www.kkepit-nung.if.ua
Додати в обране
 • 1 2 3 4
  Учням, які планують вступати 2018-го на молодшого спеціаліста на основі 9-ти класів, потрібно заздалегідь потурбуватися про отримання паспорту в формі ID-картки. Просимо оформити замовлення на її отримання в відповідних органах. Адже вступати за свідоцтвом про народження зможуть лише ті вступники, яким 14 років виповниться після 1 травня 2018 року, що передбачено Умовами прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році.
  Звіт директора Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ, Тимків Ганни Ярославівни, за 2016 рік.
  zvit_direktora_2016rik-2.doc [239.5 Kb]

  Циклова комісія з правознавства

  АвторАвтор: Oleksandr Опубліковано: 07.12.2015
  Циклова комісія з правознавства створена на основі рішення Педагогічної ради Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (протокол № 1 від 02 вересня 2014 року). У зв’язку із створенням циклової комісії до її штату було введено 4 викладачів, що забезпечували викладання спеціалізованих навчальних дисциплін. Головою циклової комісії призначений викладач ДОЛИНКА Орест Антонович.

  Сьогодні тут працює троє штатних викладачів – Лілія Антонівна БОДНАР, Христина Іванівна ІВАСІВ, Орест Антонович ДОЛИНКА, та двоє сумісників. За сумісництвом спеціалізовані дисципліни викладають заступник директора з навчальної роботи Віктор Володимирович КОРОЛЬОВ, а також Олег Григорович ОНИСЬКІВ, який працює на посаді помічника судді в Калуському міськрайонному суді Івано-Франківської області.

  Циклова комісія з правознавства забезпечує викладання профільних навчальних дисциплін для студентів денної форми навчання, а саме: «Аграрне право», «Адміністративне право», «Господарське право», «Державне будівництво і місцеве самоврядування України», «Діловодство в юридичній практиці», «Екологічне право», «Конституційне право зарубіжних країн», «Конституційне право України», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Міжнародне приватне право», «Основи римського цивільного права», «Ораторське мистецтво», «Організація судових та правоохоронних органів», «Організація юридичної служби в суспільному виробництві», «Правознавство», «Судочинство в господарських судах», «Теорія держави і права», «Трудове право», «Фінансове право», «Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес», «Юридична деонтологія».
  Циклова комісія з правознавства

  До навчального процесу залучені навчально-методичні та інформаційні матеріали, над розробкою та удосконаленням яких постійно працюють викладачі циклової комісії з правознавства.

  Одночасно з навчально-методичним забезпеченням нормативних курсів, викладацький колектив чітко визначився з основними напрямками наукових досліджень. Наукова діяльність здійснюється викладачами відповідно до затвердженої науково-дослідної теми циклової комісії: «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства України: питання теорії та практики» (протокол № 1 від 02 вересня 2015 року).

  З метою здійснення аналізу та узагальнення результатів новітніх наукових досліджень в різних галузях юридичної науки з 2014 року у цикловій комісії з правознавства функціонує науковий семінар. На його засіданнях обговорюються дисертаційні роботи, захищені в поточному календарному році, а також заслуховуються питання стану наукової роботи викладачів.

  В цикловій комісії сформувалася молода наукова школа в галузі адміністративного, цивільного, сімейного, трудового, господарського та кримінального права, а також цивільного, господарського й кримінального процесів. Циклова комісія активно залучає до наукової роботи і студентів коледжу. Зокрема, у коледжі працює студентське творчо-пошукове товариство, однією із секцій якого є секція «Актуальні проблеми юриспруденції», науковими керівниками якого є Долинка О. А. та Корольов В. В. Під керівництвом викладачів, студенти беруть активну участь у підготовці виступів на наукових регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, що проводяться на території України та за кордоном.

  Студенти-правники, у рамках навчального процесу, мають можливість відвідувати судові засідання у Калуському міськрайонному суді Івано-Франківської області. Під час розгляду різних категорій справ майбутні молодші спеціалісти ознайомлюються із судовим процесом й на практиці можуть закріпити теоретичні знання, які отримали під час вивчення юридичних дисциплін. Такі заходи є дуже корисними для студентів, адже допомагають зміцнити і поглибити відчуття особистої відповідальності за якість опанування юридичної професії. Тільки в межах поєднання теорії та практики відбувається професійне зростання правника, підвищується його правова культура і свідомість.

  Циклова комісія з правознавства існує тільки один рік, однак за цей час її працівниками підготовлені та опубліковані наукові доробки, налагоджені тісні зв’язки із вітчизняними вищими навчальними закладами не тільки Прикарпаття, але й таких міст як Київ та Одеса. На майбутнє викладацьким колективом визначено амбітну мету – створити юридичну клініку в структурі коледжу, основним завданням якої буде захист прав та законних інтересів фізичних осіб. Окрім того, майбутні випускники коледжу – студенти 3 і 4 курсів, будуть мати можливість оволодіти практичними навичками і вміннями, які є вкрай сьогодні необхідними для професійного, високоосвіченого юриста.
  1 2 3 4