Обрати сторінку

Фінанси, банківська справа і страхування

«Фінанси, банківська справа і страхування» одна із основних спеціальностей економічного напряму. Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових стосунків і їх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти і вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на рівні підприємств і об’єднань різних галузей господарства України, незалежно від форм власності і організаційного формування, в страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах, фінансових службах держадміністрації, в науково-дослідних установах тощо.

Циклова комісія з фінансів, банківської справи і страхування створена на основі рішення Педагогічної ради Калуського коледжу економіки права та інформаційних технологій  Івано–Франківського національного технічного університету нафти і газу ( протокол № 1 від 02 вересня 2014 року).

Основне завдання циклової комісії: підготовка фахівців з фінансів, банківської справи і страхування, надання сучасних знань і практичних навичок, необхідних для роботи у різних сферах фінансової діяльності.

Головна мета циклової комісії: підготовка висококваліфікованих кадрів середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.

Головною складовою підготовки молодших спеціалістів є практична підготовка студентів. Під час практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі майбутньої професії, формування у них на базі одержаних знань, професійних умінь і навиків для прийняття самостійних рішень при виконанні конкретної роботи в реальних умовах, виховання навиків систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Викладачі циклової комісії надають можливість майбутнім фінансистам отримати глибокі теоретичні знання з фахових дисциплін.

Шлях до цього проходить через формування освіти на забезпечення професійної самореалізації особистості, формування її кваліфікаційного рівня, створення соціально активного, морального, фізично-здорового та національно-свідомого громадянина України.

Методична проблема, над якою працює циклова комісія:

 1. впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання;
 2. удосконалення методичної роботи кожного викладача-члена комісії;
  підвищення кваліфікаційного рівня викладачів;
 3. вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду;
 4. удосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікативних технологій;
 5. робота з студентами, які потребують додаткової уваги;
 6. моніторинг рівня професійного зростання викладачів;
 7. ефективна організація самостійної роботи студентів;
 8. залучення студентів та викладачів до наукової роботи;
 9. удосконалення різних форм організації роботи циклової комісії.

Високий рівень підготовки студентів забезпечує самовіддана праця висококваліфікованих спеціалістів-педагогів. Чисельність викладацького складу циклової комісії становить 6 осіб. Викладачі циклової комісії є учасниками методичних семінарів, методичних об’єднань викладачів навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

 

Контактна інформація:

м. Калуш
вул. Молодіжна, 7
Івано-Франківська область, 77300 
Телефон: (03472) 6-18-08, 6-18-10 
Факс: (03472) 6-18-10
E-mail: kollege_if@ukr.net

Лінки

© 2019 Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ. Усi права захищенi.